Relaţii bilaterale

Cadru juridic

 • Tratatul de bază (1994)

Între cele două state au fost încheiate o serie de tratate, acorduri şi înţelegeri de colaborare în următoarele domenii: 

 

 • Colaborării dintre ministerele de externe din cele două ţări (1993);
 • colaborării în domeniile învățământului, culturii și științei (1993)
 • protecţiei investițiilor (1994);
 • transporturilor rutiere, maritime şi aeriene (1994);
 • turismului (1994);
 • tratat privind relațiile de prietenie si colaborare (1994)
 • evitării dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital (1996)
 • convenţia consulară (1997);
 • readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor (septembrie 2000);
 • terorismului, crimei organizate, narcotraficului şi alte activităţi criminale (septembrie 2000);
 • acord privind aderarea Republicii Croaţia la CEFTA (5 decembrie 2002);
 • între Academiile Diplomatice din România şi Croaţia (2003),
 • navigaţiei pe căile navigabile interioare (2003);
 • protocol privind succesiunea la acordurile încheiate intre Romania si Republica Socialista Federativa Iugoslavia (2004)
 • cooperării în domeniul sănătăţii şi medicinii (2004)
 • declaraţia comună a primilor-miniştri ai României şi R. Croaţia privind cooperarea interguvernamentală în domeniul integrării europene (2004);
 • cooperării între Curtea de Conturi a României şi Oficiul Naţional de Audit al Croaţiei (octombrie 2005)
 • cooperării economice şi tehnice (2009)
 • protocol adiţional privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (2010)
 • programul de cooperare intre Ministerul Științelor, Educației si Sporturilor al Republicii Croația si Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului din Romania in domeniul educației in perioada 2010-2013 (2010)
 • protocolul privind cooperarea între Ministerul Afacerilor Externe din România și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene din Republica Croația (2011)
 • memorandumul de înțelegere privind cooperarea între Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din România și Ministerul Economiei, Muncii și Anteprenoriatului din Republica Croația (2011)
 • protocolul privind cooperarea între Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Republica Croația (2012)
 • programul de cooperare intre Ministerul Educației Naționale din România și  Ministerul Științelor, Educației si Sporturilor din Republica Croația în domeniul educației în perioada 2014-2017 (2014)
 • protocolul între Ministerul Afacerilor Interne din România, Inspectoratul General al Poliției Române și Ministerul Afacerilor Interna din Republica Croația, Directoratul General de Poliție privind regulile și condițiile de serviciu pentru ofițerii români de poliție în Republica Croația pe perioada sezonului turistic (2015)
 • memorandumul de înțelegere în domeniul transportului naval între Portul Vukovar, Republica Croația și Portul Constanța, România (2015) 
 • acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate (2017)
 • memorandumul de înțelegere privind cooperarea între Camera de Comerț și Industrie a României și Camera Economică a Republicii Croația (2017)
 • memorandumul de înțelegere Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind Susținerea Reciprocă a Națiunii Gazdă (2017)
 • memorandum de înțelegere între Universitatea de Vest din Timișoara și Ministerul Științei și Educației din Republica Croația privind înființarea unui post de lector de limba și literatura croată (2017)
 • protocol de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe și Europene al Republicii Croația (martie 2018).
 • Acord de cooperare între Agenția de Plăți pentru Intervenție în Agricultură din România și Agenția de Plăți în Agricultură, Pescuit și Dezvoltare Rurală din Republica Croația (2018).
 • Program de Cooperare între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din România și Agenția de Plăți în Agricultură, Pescuit și Dezvoltare Rurală din Republica Croația (2018).
 • Acord privind cooperarea dintre Academia Română și Academia Croată de Științe și Arte - 18 aprilie 2019. 

 

În prim plan

Participarea delegației Parlamentului României la Reuniunea Preşedinţilor COSAC de la Zagreb

22.01.2020

La 20 ianuarie 2020, o delegație a Parlamentului României, formată din Gabriela Crețu, președintele…

Întâlnire cu Președintele Grupului de prietenie cu România din Parlamentul Croației

04.12.2019

La 4 decembrie 2019, Ambasadorul României în Republica Croația, Constantin-Mihail Grigorie, s-a întâlnit …