Cetăţenia română

Acordarea cetăţeniei române

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 21/1991 cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenia română se dobândeşte prin:

  • naştere;
  • adopţie;
  • acordare la cerere.

În cazul în care se solicită dobândirea cetăţeniei române la cerere, persoana interesată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condiţiile legii pe teritoriul statului român de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei;

b) dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român şi declară că nu întreprinde sau sprijină şi nici în trecut nu a întreprins şi nu a sprijinit acţiuni împotriva ordinii de drept ori a siguranţei naţionale;

c) a împlinit vârsta de 18 ani;

d) are asigurate în România mijloacele legale pentru o existenţă decentă, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor;

e) este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat, în ţară sau în străinătate, pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român;

f) cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială;

g) cunoaşte prevederile Constituţiei României şi imnul naţional.

Termenele prevăzute la lit. a) pot fi reduse până la jumătate în cazul în care solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internaţional ori a investit în România sume care depăşesc 500.000 Euro.

Dacă cetăţeanul străin sau persoana fără cetăţenie, care a solicitat să i se acorde cetăţenia română se află în afara teritoriului statului român o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea perioadei prevăzute la lit. a).

Cererile de dobândire a cetăţeniei române se depun direct la Ministerul Justiţiei - Biroul cetăţenie: Strada Episcop Radu nr. 3, sector 2, Bucuresti , tel: 0040 21 610 60 89.

 

Întâlnire cu Ministrul Culturii al Republicii Croația

09.01.2017

La 9 ianuarie 2017, Ambasadorul României în Republica Croația, domnul Constantin Mihail Grigorie s-a…

Lansarea apelului la candidaturi pentru bursele doctorale si postdoctorale „Eugen Ionescu”

30.12.2016

Vă informăm despre lansarea apelului la candidaturi pentru bursele doctorale si postdoctorale „Eugen…

Vizita Ambasadorului României în județul Dubrovnik-Neretva

16.12.2016

În perioada 15-16 decembrie 2016 Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica…