Cetăţenia română

Acordarea cetăţeniei române

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 21/1991 cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenia română se dobândeşte prin:

  • naştere;
  • adopţie;
  • acordare la cerere.

În cazul în care se solicită dobândirea cetăţeniei române la cerere, persoana interesată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condiţiile legii pe teritoriul statului român de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei;

b) dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român şi declară că nu întreprinde sau sprijină şi nici în trecut nu a întreprins şi nu a sprijinit acţiuni împotriva ordinii de drept ori a siguranţei naţionale;

c) a împlinit vârsta de 18 ani;

d) are asigurate în România mijloacele legale pentru o existenţă decentă, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor;

e) este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat, în ţară sau în străinătate, pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român;

f) cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială;

g) cunoaşte prevederile Constituţiei României şi imnul naţional.

Termenele prevăzute la lit. a) pot fi reduse până la jumătate în cazul în care solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internaţional ori a investit în România sume care depăşesc 500.000 Euro.

Dacă cetăţeanul străin sau persoana fără cetăţenie, care a solicitat să i se acorde cetăţenia română se află în afara teritoriului statului român o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea perioadei prevăzute la lit. a).

Cererile de dobândire a cetăţeniei române se depun direct la Ministerul Justiţiei - Biroul cetăţenie: Strada Episcop Radu nr. 3, sector 2, Bucuresti , tel: 0040 21 610 60 89.

 

Întâlnire cu președintele Comisiei pentru informații, informatizare și media a Parlamentului Republicii Croația

22.03.2017

La 22 martie 2017, Ambasadorul României în Republica Croația, domnul Constantin Mihail Grigorie, s-a…

Biserică pentru comunitatea română din Republica Croația

21.03.2017

La 21 martie 2017, Ambasadorul României în Republica Croația, domnul Constantin Mihail Grigorie s-a…

Întâlnire cu Președintele Companiei Croatia Airlines

07.03.2017

La 7 martie 2017 Ambasadorul României în Republica Croația, Constantin Mihail Grigorie s-a întâlnit cu…